dijous, 21 de febrer del 2019

1r ESO: Museu d' Història de Catalunya

Vestigis del passat
Recorregut de recerca per les sales dedicades a la prehistòria i la història antiga